Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 23 625 1.69% 23 583 1.69%
Бишкек шаары 1 611 1% 1 613 1%
Ош шаары 3 111 4.81% 3 106 4.84%
Ысык-Көл облусу 555 0.39% 555 0.39%
Нарын облусу 826 0.98% 825 0.99%
Чүй облусу 1 757 0.86% 1 748 0.86%
Талас облусу 707 1.16% 707 1.16%
Ош облусу 7 401 2.55% 7 388 2.55%
Жалал-Абад облусу 6 284 2.39% 6 278 2.4%
Баткен облусу 1 194 1.02% 1 184 1.03%
Тышкы иштер министрлиги 179 1.34% 179 1.34%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы