Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 14 015 1% 14 005 1%
Бишкек шаары 7 669 4.78% 7 689 4.79%
Ош шаары 265 0.41% 260 0.41%
Ысык-Көл облусу 626 0.44% 626 0.44%
Нарын облусу 332 0.39% 333 0.4%
Чүй облусу 2 612 1.28% 2 593 1.28%
Талас облусу 1 136 1.86% 1 136 1.86%
Ош облусу 417 0.14% 417 0.14%
Жалал-Абад облусу 524 0.2% 520 0.2%
Баткен облусу 160 0.14% 157 0.14%
Тышкы иштер министрлиги 274 2.06% 274 2.06%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы