Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 95 192 6.79% 94 741 6.79%
Бишкек шаары 12 702 7.91% 12 725 7.93%
Ош шаары 4 328 6.69% 4 227 6.59%
Ысык-Көл облусу 609 0.43% 609 0.43%
Нарын облусу 684 0.81% 682 0.82%
Чүй облусу 9 880 4.82% 9 863 4.86%
Талас облусу 872 1.43% 872 1.43%
Ош облусу 29 224 10.05% 29 177 10.07%
Жалал-Абад облусу 16 429 6.25% 16 404 6.26%
Баткен облусу 18 224 15.59% 17 934 15.54%
Тышкы иштер министрлиги 2 240 16.8% 2 248 16.86%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы