Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 12 668 0.9% 12 684 0.91%
Бишкек шаары 6 797 4.23% 6 823 4.25%
Ош шаары 200 0.31% 197 0.31%
Ысык-Көл облусу 1 531 1.07% 1 531 1.07%
Нарын облусу 438 0.52% 438 0.53%
Чүй облусу 2 661 1.3% 2 656 1.31%
Талас облусу 227 0.37% 227 0.37%
Ош облусу 199 0.07% 200 0.07%
Жалал-Абад облусу 269 0.1% 266 0.1%
Баткен облусу 227 0.19% 227 0.2%
Тышкы иштер министрлиги 119 0.89% 119 0.89%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы