Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы менен кайсы деңгээлде таанышсыз?
12 вопросов | 21 марта 2017
Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта туулган. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. А.Осмоновдун чыгармалары орто мектепте, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Анын өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылып, кыргыз адабиятынын тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жаюуда. А.Осмоновдун туулган күнүнө карата АКИpress акындын өмүр баяны жана чыгармачылыгы боюнча тесттен өтүүнү сунуштайт.
Начать

Пройдено: 3168 раз
1/12
Алыкул Осмонов кайсы айылда туулган?
Чоң-Арык
Каптал-Арык
Талды-Суу