Айыл өкмөт башчысын эл шайлаш керекби же жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлаш керекби?

50% / 1
50% / 1

всего голосов: 2

Голосование завершилось