Ноокат шаардык кеңеши

«Замандаш» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

#Аты-жөнүТуулган күнүУюмКызматыБилими
1Маткасимов Хакимжон23.09.1965К/Хчлен К/Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
2Дадажанов Махмуджан Хамидович08.01.1961К/Хчлен К/Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Высшее образование
3Кокорина Галина Ивановна08.12.1959член К\Хсредное, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее специальное образование
4Абдибаитов Нурсултан Алымкулович28.04.1992К\ХЧлен К\Х, 01.01.2013 - 04.03.2021Среднее образование
5Абдурахмонов Дилмурод Нуруллаевич03.07.1982К\Хчлен К\Х, 01.01.2006 - 04.03.2021Высшее образование
6Каримова Нишанкан Мирзалиевна31.05.1965К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
7Тешебаев Махмадкарим Абдисаламович18.11.1962К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
8Саттаров Жахонгир Одилович10.08.1969К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
9Тажибаева Айлархан Юлдашевна21.02.1969К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Высшее образование
10Абдурасулов Ибрахимжан Эгамбердиевич05.01.1964К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
11Азимжонов Одилжон Аминжонович26.09.1977К\Хчлен К\Х, 01.01.2006 - 04.03.2021Среднее образование
12Гафарова Назира Абдуллажановна28.03.1964К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Высшее образование
13Ахмедов Хусанжан Мурзалиевич10.04.1959К\Хчлен К\Х\, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
14Полатов Махамматибрахимжон Гуламидинович21.01.1971К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
15Тешебаева Сапурахон Усановна19.08.1966К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
16Собиров Рапикжон Мухтаржанович16.02.1967К\Хчлен К\ХСреднее образование
17Тажибаев Исломбек Хокимжонович01.09.1993К\Хчлен К\Х, 01.01.2013 - 04.03.2021Среднее образование
18Мирзаолимова Манзурахон Мирзараимовна21.09.1971К\ХПредподавотель, 01.09.2017 - 04.03.2021Высшее образование
19Рустамов Абдилвахит17.07.1952К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Высшее образование
20Касымов Эркинбай Эргешбаевич11.12.1954К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
21Азимова Замирахон Нематиллаевна12.01.1969К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
22Халдаров Махмуджан30.12.1951К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
23Ахмедова Мастура Атабуваевна30.06.1961К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
24Тургунов Бахтиер Розматович18.05.1967К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
25Ташматова Тухтахон Сидиковна04.11.1961К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
26Тешебаев Миразиз Махамадзахидович16.01.1992К\Хчлен К\Х, 01.01.2013 - 04.03.2021Среднее образование
27Косимова Мухтасархон Ураимжановна02.01.1958К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
28Хайиткузиев Мухаммадризо Шукуриллаевич16.02.1997К\Хчлен К\Х, 01.01.2014 - 04.03.2021Среднее образование
29Мамадалиева Хамида22.01.1950К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование
30Буватаев Нурмухаммад Абдикамолович04.11.1994К\ХЧач-Тарач, 01.01.2014 - 04.03.2021Среднее образование
31Абжалиева Назгул Камбарбековна22.08.1986Садикпредподователь, 01.01.2012 - 04.03.2021Высшее образование
32Сидиков Махаматтохиржон Тажидинович02.12.1963К\Хчлен К\Х, 01.01.1986 - 04.03.2021Среднее образование
33Хашимова Иродахон Рустамжоновна05.04.1987СадикПредподователь, 01.01.2012 - 04.03.2021Высшее образование
34Атабеков Розовай Артикович09.06.1958К\Хчлен К\Х, 01.01.1996 - 04.03.2021Среднее образование