Исфана шаардык кеңеши

«Кыргызстандын-элдик демократиялык партиясы» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

#Аты-жөнүТуулган күнүУюмКызматыБилими
1Якубжонов Жавлонбек Абдикаимович09.11.1992БезработныйВысшее образование
2Курбанов Тоиржон14.01.1955БезработныйВысшее образование
3Момунова Гулмайрам Абдихалиловна01.08.1981БезработнаяСреднее специальное образование
4Айтемиров Белек Бердинбаевич03.02.1988ОсОО "Арча-Тревел"директор, 11.01.2018 -Высшее образование
5Туракулов Махаматкул Азамкулович12.12.1959БезработныйВысшее образование
6Халматова Бумайрам Саитмуратовна07.03.1968У.Маткаримов атындагы орто мектебтдиректор, 01.10.2005 -Высшее образование
7Абдурахманов Кобилжон Балтабаевич18.08.1972БезработныйСреднее образование
8Халилов Адилжон Ахматович04.11.1959БезработныйСреднее специальное образование
9Холматова Гулнора Абдунабиевна16.03.1961А.Наваи атындагы орто мектебимугалим, 01.09.1996 -Высшее образование
10Абдуллаев Хакимжон Ибадиллаевич04.07.1973БезработныйСреднее образование
11Туракулов Анваржон Ахматжанович06.10.1980Исфана атындагы орто мектебитехникалык жумушчу, 01.09.2020 -Среднее специальное образование
12Муминжанова Сохиба Өктамжановна23.02.1968БезработнаяСреднее специальное образование
13Шарипов Шадымурат Таджимуратович23.06.1967Лейлек Тазалык муниципалдык ишканасыкассер кантролер, 06.10.2019 -Среднее образование
14Бердиев Абдиганы Абдикаримович26.03.1992БезработныйВысшее образование
15Кузиева Гулнора Саитмуратовна15.07.1970Амир-Темур атындагы орто мектебимугалим, 01.09.2002 -Высшее образование
16Хамидов Искандар Сахобиддинович24.02.1984Аймактык ооруканаЛейлек аймактык оору канасынын хирургия болумунун башчысы, 06.08.2010 -Высшее образование
17Байзоков Заирбек Зокиржонович04.11.1987Лейлек-Тазалык муниципалдык ишканасыжетекчи, 29.11.2018 -Высшее образование
18Ражапова Чаросхон Алишеровна07.11.1989Токтоул атындагы орто мектебимугалим, 01.09.2008 -Высшее образование
19Темирбаев Адылбек Абдупаязович26.03.1987БезработныйВысшее образование
20Хамракулов Файзулложон Собиджонович29.01.1985БезработныйВысшее образование
21Кузиева Дилноза Ботиржоновна02.08.1990А.Наваи атындагы орто мектебимугалим , 01.10.2012 -Бакалавр
22Илашов Сохибжон Ахматович23.10.1989БезработныйВысшее образование
23Арипов Ойбек Ёкубжонович15.03.1989БезработныйСреднее образование
24Карьягдиева Жаннатай Турсунбаевна05.01.1979БезработнаяСреднее образование
25Кодиров Абдихалил Бахрамович17.09.1969БезработныйСреднее специальное образование
26Дадабаев Улугбек Фахритдинович23.10.1997БезработныйСреднее образование
27Ниёзбобоева Гузалхон Ибрагимовна03.08.1972БезработнаяСреднее специальное образование
28Мирзакаюмов Зикриддин Мирзакаюмович09.06.1975БезработныйСреднее образование
29Бобоев Умиджон Ганиевич11.05.1973БезработныйСреднее специальное образование
30Бойматова Айгул Ёралиевна04.10.1992Ынтымак балдар бакчасытарбиячы, 12.12.2019 -Среднее специальное образование
31Хабибуллаев Жасурбек Зухриддинович20.01.1991БезработныйСреднее специальное образование
32Усаров Самидин Джалалович02.01.1965БезработныйВысшее образование
33Халилова Махлие Юсупжоновна30.03.1990УМБмед статист, 16.01.2011 -Среднее специальное образование
34Абдуллаев Мухриддин Хошимжонович01.11.1993БезработныйБакалавр
35Холов Анваржон Норкузиевич17.09.1979БезработныйСреднее образование
36Ахмедова Кийматой Абдукахаровна24.02.1970Лейлек аймактык ооруканасымед айым, 09.03.1990 -Среднее специальное образование
37Курбанбаев Марифжон Джурабашиевич11.06.1996БезработныйСреднее образование
38Мирсаитов Умиджон Обиджонович16.05.1992БезработныйБакалавр
39Халилова Матлюба Пулатовна20.12.1961БезработнаяСреднее специальное образование
40Умаров Исак Исмаилович16.02.1963Лейлек Тазалык муниципалдык ишканасыэлектро сваршик, 25.10.2019 -Среднее образование
41Халилов Кодиржон Адилжонович16.01.1989лейлек аймактык ооруканасыврач, 23.04.2014 -Высшее образование
42Дадабаева Зумратой Кузубаевна25.03.1958БезработнаяСреднее образование
43Мурзалиев Мурзамурат Джумабаевич16.11.1959БезработныйСреднее образование
44Дадабаев Равшанбек Бахриддинович29.01.1961БезработныйСреднее образование
45Халилова Наргиза Шамшитдиновна28.07.1993БезработнаяСреднее специальное образование
46Нишанов Хайрулло Атаевич14.03.1973БезработныйСреднее образование
47Бабаев Уткирбек Рустамбердиевич22.02.1984БезработныйСреднее образование
48Узакова Садокат Абдунаимовна26.09.1989БезработнаяВысшее образование
49Якубжанова Феруза Абдикаимовна21.12.1987БезработнаяВысшее образование
50Шарипов Тохир Адашевич10.09.1964БезработныйСреднее специальное образование
51Абдураимова Улгой Файзуллоевна31.01.1972БезработнаяСреднее специальное образование
52Худайназарова Надира Гуломжоновна26.08.1979Ыссык-Кол орто мектебимугалим, 01.09.1998 -Высшее образование
53Илашов Ахмат Давранович20.05.1959БезработныйСреднее специальное образование
54Туракулова Феруза Маматкуловна28.10.1986ЛТБмед айым, 03.07.2006 -Среднее профессиональное образование
55Исмаилова Нодира Хабибуллоевна10.12.1987БезработнаяВысшее образование
56Халилов Муродулла Юсупжонович27.03.1986БезработныйСреднее специальное образование
57Халилова Шахлохон Юсупжановна17.02.1981ЛТБмед айым, 02.11.2000 -Среднее специальное образование
58Абдалиева Элиза Фарходовна06.02.1998Мега-Стармобилдик оператор, 11.12.2020 -Среднее специальное образование
59Батыров Фархатжон Абдулвакиевич02.08.1977БезработныйСреднее образование
60Нишонбоева Шахло Мамадалиевна31.01.1990А.Наваи атындагы орто мекебимугалим, 01.09.2008 -Высшее образование
61Умарова Хабибохон Пулатовна20.09.1964исфана таза суу муниципалдык ишканасыкассир контролер , 02.08.2018 -Среднее образование
62Пулатов Акмалжон Рустамбекович05.02.1990БезработныйСреднее образование
63Адашева Дилфуза Абдимомуновна05.07.1980ЛТБмед айым, 15.01.2002 -Среднее специальное образование
64Абдурахманова Соодат Кахаровна18.01.1968БезработнаяСреднее специальное образование