Исфана шаардык кеңеши

«Өнүгүү-прогресс» партиясынын талапкерлеринин тизмеси

#Аты-жөнүТуулган күнүУюмКызматыБилими
1Худойназаров Довронбек Собиржанович15.05.1980Средня школа "Исфана" г. ИсфанаДиректор , 01.02.2016 -Высшее образование
2Козубаев Ташполот Раимович21.03.1963КРФМ Лейлек башкармалыгы, казына бөлүмүнүн башчысыКРФМ Лейлек башкармалыгы, казына бөлүмүнүн башчысы, 09.12.2016 -Высшее образование
3Сатарова Орозгуль Камчиевна06.02.1962А.Навои атындагы орто мектебиА.Навои атындагы орто мектебинин директору, 28.01.2013 -Высшее образование
4Сапаев Бакытбек Торобаевич27.04.1976"Кыргызтелеком" Лейлек району директору"Кыргызтелеком" Лейлек району директору, 01.09.2019 -Среднее образование
5Узаков Мамиржан Султанович27.08.1963БезработныйСреднее образование
6Маматкулова Мафтуна Киёмиддиновна08.04.1989"Исфана таза суу" МИ."Исфана таза суу" МИ. , 01.08.2009 -Высшее образование
7Туйчиев Жавлонбек Закирович27.06.1975Лейлек ГСУ башчыЛейлек ГСУ башчы, 29.08.2015 -Высшее образование
8Чумаев Абдималик Ганиевич12.10.1967"Лейлекавтобекети" Ж.Ч.К нун директору"Лейлекавтобекети" Ж.Ч.К нун директору, 01.03.2001 -Высшее образование
9Халмуратова Айгул Уматкуловна29.01.1978БезработнаяСреднее образование
10Акбаров Уткирбек Устабабаевич01.01.1979Строй-материалЖеке ишкер, 11.06.2001 -Среднее специальное образование
11Кундузов Учкунбек Бахридинович26.04.1979БезработныйСреднее специальное образование
12Таджибабаева Юлдуз Отаевна04.04.1968БезработнаяСреднее специальное образование
13Хамдамов Улукбек Камалидинович22.12.1985Исфана аэропорт, жумушчуИсфана аэропорт, жумушчу, 01.01.2019 -Среднее образование
14Далиев Элдор Бахтиёрович05.10.1992"Исфана" орто мектеби Адам жана коом мугалими"Исфана" орто мектеби Адам жана коом мугалими, 01.09.2016 -Высшее образование
15Ибрагимова Назипат Тойчукуловна21.10.1983"Исфана" орто мектеби кыргыз тили мугалими"Исфана" орто мектеби кыргыз тили мугалими, 01.09.2018 -Высшее образование
16Бабаев Абдумавлан Нишанбаевич29.05.1969Мамлекеттик каттоо кызматы Лейлек бөлүм башчысыМамлекеттик каттоо кызматы Лейлек бөлүм башчысы, 01.09.2001 -Высшее образование
17Халматов Низомжон Абдыганыевич10.04.1986БезработныйСреднее образование
18Сайитова Назирахан Туракуловна04.01.1960БезработнаяСреднее специальное образование
19Бойбобоев Олимжон Комилжонович19.08.1974БезработныйВысшее образование
20Каландаров Махамматжан Турсунбаевич18.11.1951БезработныйСреднее специальное образование
21Исмаилова Марзияхон Туйчибаевна01.08.1988"Исфана" орто мектеби Кыргыз тили мугалими"Исфана" орто мектеби Кыргыз тили мугалими, 01.09.2010 -Высшее образование
22Мамыров Хусан Абдилазизович20.07.1965Исфана шаа мэриясы Жайыт комитет башчысыИсфана шаа мэриясы Жайыт комитет башчысы, 01.09.2010 -Среднее специальное образование
23Туйчиев Бахтиёр Яралиевич26.05.1967БезработныйСреднее образование
24Юлдашева Дилфуза Уктамовна23.04.1993"Исфана" орто мектеби башкы повар"Исфана" орто мектеби башкы повар, 01.09.2019 -Среднее образование
25Холмурзаев Зухриддин Ибрагимович04.06.1976Лейлек Мамлекеттик сорт тандоо участкасыЛейлек Мамлекеттик сорт тандоо участкасы, 01.09.2019 -Среднее образование
26Нишанбаев Боходир Хикматиллаевич01.03.1987БезработныйВысшее образование
27Домуллаева Сурайё Кадыржановна26.06.1987А.Навои атындагы орто мектеби, катчы-операторА.Навои атындагы орто мектеби, катчы-оператор, 01.09.2015 -Среднее образование
28Худайназаров Зарифжон Мамажанович20.08.1977Токтогул атындагы орто мектебиТоктогул атындагы орто мектеби, завхоз, чарба иштеринин жетекчиси, 01.02.2007 -Среднее образование
29Мурзалиев Омадбек Файзуллаевич09.07.1995БезработныйМагистр
30Саттарова Бакбубу Камчыбековна16.12.1979БезработнаяСреднее образование
31Нажимиддинов Камолиддин Курбанбаевич09.11.1950БезработныйСреднее образование
32Бабаев Фаррух Абдикодирович08.07.1991БезработныйСреднее образование
33Джантаева Дилшода Фарходжоновна28.09.1998БезработнаяСреднее образование
34Ибрагимов Иномжон Икрамович30.07.1969БезработныйСреднее образование
35Абдурахманов Акмалжон Юлдашалиевич20.05.1985БезработныйСреднее образование
36Абдуллаева Гулфизар Хайдаралиевна24.05.1997БезработнаяСреднее образование
37Худайназаров Уткирбек Усманович07.07.1991БезработныйСреднее образование
38Камчыбеков Асылбек Арзыбекович27.09.1973БезработныйСреднее специальное образование
39Тошпулатова Хавасхон Абдихалиловна23.02.1971БезработнаяСреднее образование
40Шодиев Шавкатжон Айбжонович10.07.1975БезработныйСреднее образование
41Хикматулло уулу Хабибулло26.05.1992БезработныйСреднее образование
42Кузиева Хабиба Маматовна18.01.1967БезработнаяСреднее образование
43Ражапов Алишер Абдурахмонович13.06.1966БезработныйСреднее специальное образование
44Кузиев Шадимурат Эгамбердиевич17.10.1962БезработныйСреднее образование
45Каарова Минарамхан Ахматовна13.02.1974Кыргызтелеком ААК Лейлек филиалы экономистКыргызтелеком ААК Лейлек филиалы экономист, 01.06.2019 -Среднее специальное образование
46Шарипов Зайнобиддин Маматович15.05.1975БезработныйСреднее образование
47Кузиев Бегзод Закиржанович10.01.1991БезработныйСреднее образование
48Шодиева Шойрахон Сайтмуратовна04.09.1978БезработнаяСреднее образование
49Холов Асроржон Норкузиевич26.06.1982БезработныйСреднее образование