Өлкө боюнча. Катышкандар - 34.67%

% % % % % % % % % МИД КР
«Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы. Ким депутат болушу мүмкүн?

11:18, 08-12-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Тема боюнча акыркы жаңылыктар (12-баракча)
19 октября 2021-ж.
16 октября 2021-ж.
14 октября 2021-ж.
13 октября 2021-ж.
12 октября 2021-ж.
11 октября 2021-ж.
9 октября 2021-ж.
8 октября 2021-ж.
7 октября 2021-ж.
6 октября 2021-ж.