Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги
Жеңген партиялар ЖКте канча орун алышат?

Жалпы 120 орун

* - орундарды бөлүштүрүү болжолдуу,
расмий жыйынтыкты БШК жарыялайт
Тема боюнча акыркы жаңылыктар (4-баракча)
29 сентября 2020-ж.
27 сентября 2020-ж.
26 сентября 2020-ж.
25 сентября 2020-ж.
24 сентября 2020-ж.
23 сентября 2020-ж.
21 сентября 2020-ж.
19 сентября 2020-ж.
17 сентября 2020-ж.
16 сентября 2020-ж.
15 сентября 2020-ж.
14 сентября 2020-ж.
12 сентября 2020-ж.
11 сентября 2020-ж.