18:05, 30-04-2021га карата БШКнын алдын ала маалыматы

Өлкө боюнча

% % % % % % % % % Тышкы иштер министрлиги

Варианттар

МакулКаршы

Талас облусу

Аймактык шайлоо комисияларынын саны: 5
АЭУ * Кол менен эсептөө
Макул 52 066 74.99% 52 083 75%
Каршы 11 147 16.06% 11 148 16.05%
Всего 69 429 69 448

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

18:05, 30-04-2021га карата БШКнын маалыматы