Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 9 409 0.67% 9 397 0.67%
Бишкек шаары 1 560 0.97% 1 563 0.97%
Ош шаары 336 0.52% 333 0.52%
Ысык-Көл облусу 115 0.08% 116 0.08%
Нарын облусу 306 0.36% 306 0.37%
Чүй облусу 689 0.34% 686 0.34%
Талас облусу 261 0.43% 261 0.43%
Ош облусу 643 0.22% 641 0.22%
Жалал-Абад облусу 712 0.27% 707 0.27%
Баткен облусу 4 726 4.04% 4 723 4.09%
Тышкы иштер министрлиги 61 0.46% 61 0.46%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы