Кандидат жөнүндө маалымат

Аймактар АЭУ * Кол менен эсептөө
Өлкө боюнча 16 546 1.18% 16 383 1.17%
Бишкек шаары 3 030 1.89% 3 030 1.89%
Ош шаары 569 0.88% 565 0.88%
Ысык-Көл облусу 564 0.4% 564 0.4%
Нарын облусу 1 136 1.35% 1 132 1.36%
Чүй облусу 3 058 1.49% 3 039 1.5%
Талас облусу 2 172 3.56% 2 172 3.56%
Ош облусу 1 581 0.54% 1 578 0.54%
Жалал-Абад облусу 1 851 0.7% 1 823 0.7%
Баткен облусу 2 497 2.14% 2 392 2.07%
Тышкы иштер министрлиги 88 0.66% 88 0.66%

* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы

21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы